TAI SHUI HANG
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 9.000 M
Rent HK$ --
LEAD MINE PASS RD
GFA 600 ft² / SA --
Price HK$ 5.150 M
Rent HK$ --
A SHAN TSENG TAU
Price HK$ 5.950 M
Rent HK$ --
WAI HA
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 5.180 M
Rent HK$ --
WONG YUE TAN
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 10.980 M
Rent HK$ --
TING KOK - EL...
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 9.800 M
Rent HK$ --
HA HANG CASA BRAVA
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 15.600 M
Rent HK$ --
TMT 222
GFA 700 ft² / SA 769 ft²
Price HK$ 7.800 M
Rent HK$ --
TING KOK
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 16.800 M
Rent HK$ --
SHA LAN
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 6.800 M
Rent HK$ --
KAM SHAN CYPRESS
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 11.000 M
Rent HK$ --
SHA LAN
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 21.000 M
Rent HK$ --
KAM SHAN
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 7.000 M
Rent HK$ --
HILLTOP GDN
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 10.500 M
Rent HK$ --
FUNG YUEN
GFA 540 ft² / SA --
Price HK$ 8.800 M
Rent HK$ --
NG TUNG CHAI
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 12.000 M
Rent HK$ --
ELLE VILLAS
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 7.300 M
Rent HK$ --
SHEUNG WUN YIU ...
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 11.980 M
Rent HK$ --
TAI MEI TUK MEA...
GFA 2100 ft² / SA 2195 ft²
Price HK$ 19.500 M
Rent HK$ --
TAI MONG TSAI
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 23.000 M
Rent HK$ --
BLOSSOM PH 02 B...
GFA 484 ft² / SA 686 ft²
Price HK$ 6.500 M
Rent HK$ --
HA KENG HAU
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 7.600 M
Rent HK$ --
HEUNG FAN LIU
GFA 2100 ft² / SA 2100 ft²
Price HK$ 21.000 M
Rent HK$ --
TAI WAI NEW VIL...
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 8.500 M
Rent HK$ --
SHA TIN WAI NEW...
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 6.980 M
Rent HK$ --
CHAP WAI KON NE...
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 8.000 M
Rent HK$ --
WONG YUE TAN
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 7.330 M
Rent HK$ --
KAU LUNG HANG
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 16.500 M
Rent HK$ --
WAI HA
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 12.000 M
Rent HK$ --
WONG YUE TAN
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 21.000 M
Rent HK$ --
FUNG YUEN
GFA 1050 ft² / SA --
Price HK$ 8.000 M
Rent HK$ --
LUNG MEI
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 7.380 M
Rent HK$ --
HA WONG YI AU
GFA 2100 ft² / SA --
Price HK$ 21.000 M
Rent HK$ --
TAI MEI TUK 200...
GFA 2100 ft² / SA 2195 ft²
Price HK$ 23.000 M
Rent HK$ --
TSO WO HANG
GFA 700 ft² / SA 700 ft²
Price HK$ 10.800 M
Rent HK$ --
YUEN LENG
GFA 1400 ft² / SA --
Price HK$ 8.800 M
Rent HK$ --
SHA LAN
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 6.500 M
Rent HK$ --
TING KOK 300 - ...
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 7.000 M
Rent HK$ --
TSO WO HANG
GFA 700 ft² / SA 700 ft²
Price HK$ 10.000 M
Rent HK$ --
PO SAM PAI
GFA 700 ft² / SA --
Price HK$ 6.800 M
Rent HK$ --